Alladale, ett gods på skotska höglandet

Med en kronhjortshanne en frostig februaridag vid Alladale.

Jag inledde min research till Tiggys berättelse på det skotska höglandet där vi har fått reda på att Tiggy jobbar i ett reservat för hjortar. Jag har alltid älskat Skottland och tog så klart tillfället i akt att vistas på Alladale Wilderness Reserve, förlagan till godset Kinnaird.

Alladale omfattar 23 000 tunnland med dalar, floder, sjöar, berg och skogar. I boken förklarar Charlie Kinnaird att många gods förföll på grund av att marken missköttes, att man avverkade alldeles för mycket skog samt att de stora rovdjuren utrotades. Jag hade förmånen att få ta del av Alladales viltvårdares redogörelse för hur de hanterar detta kolossala naturskyddsprojekt. Alladales mål är att återställa landet till dess forna skick genom att återplantera skogarna och återinföra vilt.

Precis som Tiggy i Månsystern förälskade jag mig i landskapets storslagna vidder. Det är vilt helt enkelt, ett känsligt ekosystem som kämpar för att överleva.

Ett av Alladales naturskyddsprojekt är återinförandet av den skotska vildkatten. De är utrotningshotade i Storbritannien, dels på grund av jordbrukarnas förföljelser och dels till följd av uppblandning med inhemska raser. I Alladale fick jag chansen att se dessa katter på nära håll. Liksom Tiggy arbetar viltvårdarna hårt för att få dem att para sig och på så sätt säkra framtiden.

En tjurig vildkatt i sin inhägnad

Alladale härbärgerar inte bara vildkatter. Här hittar man också skotsk höglandsboskap, vildsvin, röda ekorrar, kronhjort, kungsörnar och älg. Ta reda på mer om Alladale-reservatet här: https://alladale.com/

Sanna historier bakom boken