Den stulna generationen

Ett huvudtema i De sju systrarna-serien är föräldralösa och adopterade barns öden och Pärlsystern berör två perioder i historien som involverar ”stulna” barn. När CeCe upptäcker sitt arv får hon inte bara kännedom om de stulna generationerna aboriginska barn, hon får också kunskap om de brittiska migrantbarn som deporterades till Australien.

Brittiska migrantbarn
Inspirationen till karaktären Sarah i Pärlsystern kom från berättelserna om de brittiska migrantbarnen och hur de skickades till Australien, Nya Zeeland och andra delar av Samväldet som en del av det officiella programmet för barnmigration. Mellan 1922 och 1967 sändes nästan 10 000 barn till Australien, vissa så unga som tre år gamla. I många fall var de inte föräldralösa, utan barn till fattiga familjer eller ogifta mödrar, barn som hade placerats i brittiska fosterhem. De skickades ofta till Australien utan föräldrarnas vetskap eller godkännande.

Många av dem skickades till institutioner som barnhemmet Goodwood i Adelaide. Det är därifrån Sarah och Eddy lyckas rymma. Ofta försummade man de föräldralösa barnen och de utsattes för misshandel av de vuxna som hade ålagts att ta hand om dem.

2009 bad Australiens regering formellt om ursäkt till de överlevande brittiska barnen å nationens vägnar, vilket även den brittiska regeringen gjorde 2010. Organisationer som Child Migrant Trust har också ökat medvetenheten och finansieringen så att de överlevande barnmigranterna kan få hjälp att ta kontakt med medlemmar av sina biologiska familjer och deras arv. Vill du veta mer? Besök webbplatsen www.childmigranttrust.com.

En grupp brittiska barn ombord på SS Ormonde på väg till Freemantle i Australien i december 1948. De liknar gruppen som Kitty mötte i Pärlsystern.

Australiens stulna generationer
I Pärlsystern lägger Kitty märke till den aboriginska befolkningens tuffa levnadsförhållanden i Broome i delstaten Western Australia sedan hon flyttat dit 1907. En av de saker som skrämmer henne är den statssanktionerade praxisen att med våld ta australiensiska aboriginer av blandad härkomst och barn till öborna på Torres Strait från sina föräldrar för att låta uppfostra dem i barnhem och andra institutioner där barnen ”resocialiserades” in i det europeisk-australiska samhället. Detta pågick runtom i Australien från och med det sena 1800-talet till så sent som 1970-talet. Praxisen ledde till att generationer av barn inte bara gick miste om sina föräldrars kärlek, utan också sina rötter i den aboriginska kulturen och dess språk. Camira i Pärlsystern var ett sådant barn och hon hyser en stark rädsla för att hennes eget barn av blandad härkomst, Alkina, ska tas ifrån henne.

Flickor vid Cootamundra Domestic Training Home for Aboriginal Girls i Cootamundra i delstaten New South Wales, en av många institutioner där aboriginbarn placerades efter att ha skilts från sina föräldrar med våld.

2008 utfärdade den australiensiska regeringen en officiell ursäkt till de drabbade australiensiska aboriginerna.
Vill du veta mer om yawurufolket, de ursprungliga innehavarna av marken och vattnet vid Broome och deras kultur? Besök: www.yawuru.com

Sanna historier bakom boken