Bergens filharmoniska orkester

Den vackra norska staden Bergen är skådeplatsen för större delen av Allys berättelse. 1765 bildade en grupp lokala musiker Musiksällskapet som senare fick namnet Bergens filharmoniska orkester, en av de äldsta orkestrarna i världen. Orkestern utmärkte sig genom att spela modern musik och var först med att framföra Beethovens andra symfoni samma år som den publicerades (1804).

Map credit: Daniel Feher

I Bergen var Ole Bull en av de mest inflytelserika personerna i orkestern. Han anslöt till orkestern som åttaårigt underbarn på fiol 1818. Bull var vän med den unge Edvard Griegs familj liksom med hans styvfarbror. Det var Bull som rådde familjen Grieg att skicka sin begåvade femtonårige pojke till Leipzig för att studera musik. När Grieg återvände hem 1862 efter tre år vid konservatoriet framförde orkestern Griegs första och enda symfoni.

Invånarna i Bergen övertalade till slut Grieg att bli orkesterdirigent 1880. Han höll bara ut i två år. Under denna period befann han sig i konstant konflikt med konservativa styrelseledamöter och körledare. Efter hans död 1907 överläts en del av hans dödsbo till orkestern.

Nazisternas ockupation av Bergen lämnade djupa intryck i invånarna och orkestern, vilket skildras i berättelsen om Pip, Karine och deras barn Felix i Stormsystern. Nazisterna invaderade Bergen den 9 april 1940. I januari 1941 avbröts en konsert av en grupp ungdomar från de norska nazisternas ungdomsförbund. Solisten, som trakterade Ole Bulls fiol, var den judiske violinisten Ernst Glaser, tyskfödd men boende i Norge. Orkesterns dirigent, Harald Heide, bad orkestern att spela nationalsången istället för det ursprungliga programmet. Alla, även nazisterna, tvingades ställa sig upp och Ernst Glaser tog tillfället i akt att fly.

1968 lade kung Olav V av Norge grundstenen till ett nytt konserthus i Bergen, Grieghallen. Ett decennium senare var byggnaden äntligen färdig. 1977 flyttade Bergens filharmoniker in i sitt nya hem. Amerikanen Andrew Litton utsågs till huvuddirigent och började utveckla Bergens filharmoniska orkester till den internationella orkester den är idag. Från att ha sysselsatt en handfull halvprofessionella musiker 1765, kan orkestern idag stoltsera med 101 anställda musiker.

Sanna historier bakom boken