Ibsens Peer Gynt

Premiären för Ibsens Peer Gynt 1876

Henrik Ibsen var en framstående norsk dramatiker. Han skrev sitt fem akter långa allegoriska drama Peer Gynt 1867 medan han bodde i Italien. Dramat berättar historien om den norske bondsonen och antihjälten Peer Gynts fall och upprättelse. Ibsen baserade gestalterna på sina familjemedlemmar och själva dramat inspirerades av den gamla norska sagan om Peer Gynt. Pjäsen var en samhällssatir ämnad att analysera och kritisera den dåtida romantiska nationalistiska rörelsen i Norge. Den skrevs på vers och var inte i förstahand tänkt att sättas upp på scen.

Ibsen bad sin vän Edvard Grieg att tonsätta dramat 1874. Grieg kände sig smickrad av att han uppmuntrades att omvandla ett litterärt verk som i ”så hög grad genomsyrades av den norska andan” och tackade omedelbart ja. Det visade sig dock vara en mycket krävande uppgift som tog mycket längre tid att fullborda än väntat.

Tonsättningen fullbordades under hösten 1875 och pjäsens överdådigt iscensatta premiär ägde rum den 24 februari 1876 i Christiania Teater i Norges huvudstad Oslo (som då hette Christiania). Musiken ansågs vara mycket lyckad, även om Grieg inte närvarade för att själv se uppsättningen. Sedan dess har ”Peer Gynt-sviten” blivit berömd. Många lyssnare världen över känner igen ”Morgonstämning” och ”I bergakungens sal”, även om titlarna inte är bekanta för alla.

Huvudrollerna tilldelades den tidens främsta norska skådespelare: Henrik Klausen spelade Peer Gynt och Thora Hansson gjorde rollen som Solveig.

Thora Hanssons stämma dömdes emellertid ut som olämplig för rollen och en okänd ung flicka från landsbygden ombads att sjunga Solveigs gripande sångnummer medan Thora mimade. Den ursprungliga sångerskans namn och härkomst har inte dokumenterats, men karaktären porträtteras av Anna i Stormsystern.

Grieg fortsatte att tillfoga nya stycken och ändrade orkestreringen av nästan all musik. Det slutgiltiga partituret publicerades 1908, ett år efter Griegs bortgång. Musiken innehöll då 23 stycken och varade i nära 90 minuter. Näst Griegs ”Piano concerto” är ”Peer Gynt-svit No. 1” kompositionens mest populära stycke.

Sanna historier bakom boken