Fastnet Race

Fastnet, seglingstävlingen som min karaktär Theo deltar i 2007, startades 1925 av Weston Martyr, en brittisk seglare. Tävlingen anses allmänt vara en av världens mest utmanande tävlingar på öppet vatten. Fastnet är ett race som testar deltagarnas förmåga att hantera segling både nära och långt från kusten. Tävlingen kräver också omfattande förberedelser av båt och besättning. Deltagarnas snabbhet bedöms, ofta i farlig väderlek.

Tävlingen arrangeras av Royal Ocean Sailing Club. Banan är 990 mil lång och börjar vid Isle of Wight, varefter man seglar till Irlands sydvästkust och går i mål i Plymouth, England.

Loppet äger rum vartannat år och inför den nittonde upplagan 2015 nåddes gränsen för antal deltagande, 340 båtar, inom ett dygn efter att loppet hade presenterats.

Bara sju båtar ställde upp det första året, varav några var gamla långfärdsbåtar. Segrarbåten hette Jolie Brise, en trettio år gammal yacht. Besättningen var till sjöss i sex dagar, 14 timmar och 45 minuter.

Under den tredje tävlingsdagen 1979 sänkte en kraftig storm fem båtar och dödade femton seglare samt tre räddningsarbetare. 75 båtar kantrade och hamnade uppochner. Det var den största räddningsaktionen någonsin i fredstider – över 4000 människor deltog. Detta ledde till en omfattande översyn av reglementet och den utrustning som krävdes för deltagande i tävlingen.

Precis som i Allys berättelse försenades starten för den riktiga Fastnet-tävlingen 2007 med 25 timmar på grund av en allvarlig vädervarning. Det var första gången detta inträffade under loppets åttiotreåriga historia. Föregående natt hade man uppmätt stormbyar och den påföljande extrema sjögången tvingade över tre fjärdedelar av båtarna att dra sig ur tävlingen och söka skydd i hamnar längs Englands sydkust.

När loppet var igång tvingades 207 av 271 båtar att dra sig ur. Minst tre båtar drabbades av riggproblem.

Trots väderförhållandena sattes ett nytt rekord på 44 timmar och 18 minuter, vilket slog det tidigare rekordet från 1999 med nästan nio timmar.

Weston Marty skrev följande om seglingssporten: ”Den är tveklöst den ädlaste sport en människa kan ägna sig åt, för om man överhuvudtaget vill utöva den måste man i högsta grad besitta den sanne idrottsmannens kännetecken: skicklighet, mod och uthållighet.” Jag tycker att det beskriver både Theo och Ally perfekt!

Sanna historier bakom boken