Musikkonservatoriet i Leipzig

När min karaktär Jens studerade vid musikkonservatoriet i Leipzig under 1880-talet betraktades det som ett ledande centrum för europeiska musikstudier. Konservatoriet grundades 1843 av Felix Mendelssohn Bartholdy, en framstående tysk kompositör tillika Leipzig-orkesterns dirigent. Konservatoriet är den äldste institutionen av sitt slag i Tyskland.

Orkestermusikerna var ålagda att undervisa, en obruten tradition fram till Tysklands enande 1990.

Edvard Grieg (ovan, bild) var elev mellan 1859 och 1862. Han ogillade den konservativa miljön; man brydde sig bara om gångna tiders musik. Tvärtemot andan på konservatoriet föredrog Grieg att söka inspiration hos nyare mästare såsom Chopin, Wagner och Schumann, samtliga banbrytande romantiska kompositörer. Ändå tillägnade han sig en imponerande musikalisk bildning – han studerade piano under Ignaz Moscheles som hade känt Beethoven och Mendelssohn. Grieg fullbordade så småningom sina studier i tonsättning under ledning av kompositören och dirigenten Carl Reinecke. Även om han inte fäste stort värde på sin tid vid konservatoriet påverkades Griegs framtida verk omisskännligt av hans kontakt med den tyska romantiken i Leipzig.

Bland övriga elever vid konservatoriet återfinns den engelske kompositören Frederick Delius, som hämtade mycket inspiration från Griegs verk, samt den tyskfödde amerikanske kompositören Herman Berlinski.

1887 flyttade skolan sin verksamhet till Grassistrasse 8 i Leipzigs ”musikkvarter”, sydväst om stadskärnan.

I Stormsystern studerade Jens barnbarn Pip vid konservatoriet under åren 1936-37, en period då nazisternas antisemitiska rörelse växte i Tyskland. Mendelssohn-statyn utanför konservatoriet flyttades och förstördes i november det året eftersom Mendelssohn var av judisk börd. Enligt den nationalsocialistiske borgmästaren Haake kunde man inte uppvisa Mendelssohn ”som en exponent för en tysk musikstad”.

Konservatoriet stängdes under andra världskriget.

Skolan har bytt namn ett flertal gånger och heter nu ”Leipzigs universitet för musik och teater”. Musik är en central del av livet i Leipzig. Staden är idag ett forum för nya musikformer, men den firar alltjämt sina stora klassiska kompositörer från det förflutna.

Sanna historier bakom boken