Armillarsfärer

Ett vackert objekt återfinns mystiskt i trädgården till systrarnas hem vid Genèvesjön. Det är en armillarsfär och spelar en viktig roll i sviten om De sju systrarna.

Man tror att den grekiske astronomen Hipparchos uppfann armillarsfären runt år 200 f.Kr. för att räkna ut hur stjärnorna rörde sig runt Jorden. Hans sfär hade ett klot som representerade planeten Jorden i mitten, och fyra överlappande ringar som cirkulerade runt klotet.

Under de nästföljande århundradena har armillarsfärens design blivit modifierad för att kunna samverka med nya astronomiska upptäckter. Innan teleskopet blev en succé i Europa under 1600-talet var armillarsfären det primära instrument som astronomer använde när de skulle beräkna rörelser på himlavalvet.

I Europa under renässansen var armillarsfären bland de första komplexa mekaniska instrumenten. Framstående människor lät sig gärna porträtteras med en hand vilandes på en armillarsfär då den representerade stor visdom och kunskap.

En av de äldsta armillarsfärerna som fortfarande existerar kan dateras tillbaka till Zhang Heng, en kinesisk astronom som levde ca år 25 f.Kr.

Att använda en armillarsfär för att kartlägga stjärnorna kräver ansenlig kunskap, men den basala strukturen är i grova drag denna: en ring representerar horisonten och skiljer jordglobens norra och södra del. En annan ring, meridianen, placeras vertikalt i förhållande till horisonten. Andra ringar anger breddgrader och längdgrader. I en vinkel genom centrum av dessa ringar står en tunn metallstång. Vid korrekt positionering ska denna om natten peka rakt mot polstjärnan.